Mortgage as a Service

Mortgage as a Service

Dra fördel av ert varumärke och öka intäkter betydande tillsammans med Bofink som erbjuder en plug-and-play bolånetjänst. Den inkluderar en högteknologisk plattform för ansökningsprocessen, nödvändiga tillstånd och licenser, finansiering samt administration. Helt enkelt en one-stop-shop för den bästa digitala upplevelsen för bolån på marknaden - och det kan vara i ert varumärke.

Flat Rate Mortgage

Flat Rate Mortgage

Denna produkt är en vidareutveckling av ett bolån, baserad på en matematisk modell. Bolånetagare avsätter ett fast belopp varje månad som effektivt fördelas mellan ränta, amortering, buffertkonto och investeringar. Algoritmen övervakar sedan kontinuerligt portföljen och ändrar allokering vid behov.

Fast eller Rörligt

Fast eller Rörligt

Tjänsten riktar sig till privatpersoner i ansökningsprocessen för bolån. Den kan ses som ett beslutsstöd eller ett analytiskt verktyg när man väljer mellan fast och rörlig ränta. Denna webbaserade applikation kan användas av bolånerådgivare under möten med kunder eller integreras via API på er webbplats.

Intresserad? Kontakta oss för att boka en demo!