About

Bolåneföretaget Bofink är världens första robotrådgivare på skuldsidan. Bofink har lanserat en App där användaren kan göra en hälsokontroll av sitt bolån. Resultatet är ett oberoende betyg på bolånet samt individuella förslag på vilka förändringar som ger mest effekt för personen. Tekniken bygger på en unik algoritm, artificiell intelligens, optimeringslära och finansiell matematik, utvecklad i samarbete med forskare och professorer i matematik, från KTH i Stockholm. Vi sitter på en unik AI-algoritm som distribueras i vår App.

Ditt betyg

Ditt betyg

Bolånet utgör en av livets största utgifter så det gäller att hålla koll. Med Bofinks app kan du hämta dina bolåneuppgifter med Mobilt BankID så ger vi dig ett betyg på ditt bolån. Betyget får vi fram genom att ta snittet mellan de fyra delkriterierna; ränta, bindningstider, belåning samt amortering.

Ränta

Ränta

Först räknar vi fram din genomsnittliga räntesats och därefter jämför vi hur den står sig mot snitträntan hos alla banker. Om ditt bolån redan är bundet på en viss räntesats jämförs din ränta mot snittet vid den tidpunkt du valde att binda för att göra en rättvis bedömning. Ju lägre ränta, desto högre betyg.

Bindningstid

Bindningstid

Vi stresstestar räntan på ditt bolån för att undersöka om hushållet klarar av en eventuell ränteuppgång. Det är alltså hushållets inkomst och de bindningstider du har på ditt bolån som avgör betyget. Har man bunden ränta får man högt betyg om hushållet bara klarar av en mindre ränteförändring. Har man rörlig ränta och hög månadsinkomst får man också ett bra betyg. Vi använder en algoritm, utvecklad vid Kungliga Tekniska Högskolan, som beräknar andra alternativ att välja bindningstider och överskådligt visar hur respektive alternativ är exponerad mot en förändring av räntan.

Belåning

Belåning

I samarbete med Booli gör vi en uppskattning av din bostads värde och tillsammans ditt bolåns totala storlek räknar vi fram din belåningsgrad i procent. Om du vill få en ännu mer pricksäker uppskattning kan du förfina värderingen genom att fylla i mer information om din bostad. Ju längre belåning, desto högre betyg.

Amortering

Amortering

Betyget på amorteringen är relaterat till bostadens belåningsgrad samt Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån. Vid belåning under 50% ger låg amortering ett högt betyg. Ligger belåningen mellan 50% - 70% bör man ligga kring 1% och för belåning 70% - 85% runt 2%. Vid belåningsgrad över 85% gäller ju mer du amorterar desto högre betyg. Dessutom kontrollerar vi det skärpa amorteringskravet där hushåll med en skuldkvot (bolånets storlek / årsinkomst) över 4,5 måste amortera ytterligare 1% per år.