Teamet

Bofink letar ständigt efter nya talanger. Mejla career@bofink.se för mer information, vi ser fram emot att höra ifrån Dig.

Ida Haglund

Ida Haglund

COO

Som COO jobbar Ida med att leda produktutvecklingen mot konsument samt stöttar bolagets VD med personalansvar. Hon jobbar också med uppbyggnad och utveckling av företagets erbjudanden och marknadsföring. Ida har en kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning mot både finans och management vid Stockholm Business School.

John Lindahl

John Lindahl

CTO

Som företagets CTO har John ett helhetsansvar för alla tekniska lösningar. Han arbetar med företagets systemarkitektur samt utveckling av både app och hemsida. John har en högskoleingenjörsexamen i tillämpad elektronik & datorteknik från Umeå Universitet.

Carl Westin

Carl Westin

Head of Design

Som head of design ansvar Carl för all design och visuellt kontent på Bofinks app, hemsida och sociala kanaler. Carl studerar för närvarande en civilingenjörsutbildning med en master inom teknisk design vid Linköpings Universitet.

Robin Granström Käll

Robin Granström Käll

Software Developer

Som utvecklare arbetar Robin med ständig utveckling av Bofinks app och hemsida. Robin tillhandahåller en utbildning i programutveckling Java vid Nackademins yrkeshögskola.

Jakob Stigenberg

Jakob Stigenberg

Backend Developer / Sysadmin

Som databasutvecklare och systemadministratör arbetar Jakob med att utveckla algoritmen som Bofink bygger på. Jakob studerar en ​​civilingenjörsutbildning i teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan.

Petter Aronsson

Petter Aronsson

CFO

Petter är tillsammans med Joachim grundare till Bofink och är idag företagets CFO. Han ansvarar för det finansiella, Bofinks algoritm och detaljplanering av företaget. Petter har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan med en master inriktad mot optimering.

Joachim Ronneback

Joachim Ronneback

CEO

Joachim är en av grundarna till Bofink och företagets CEO. Han arbetar nära våra externa partner och har det yttersta ansvaret för Bofinks strategiska arbete. Joachim har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan med en master inriktad mot finansiell matematik.