Till alla inlägg
Amortering

14 januari 2019

Amortering

Amortering - ett av många begrepp som är viktigt att hålla koll på när man har eller ska ta ett bolån. Men vad är då amortering?

När du tar ett bolån måste du självklart också betala tillbaka dem. Att betala tillbaka ett bostadslån tar dock väldigt lång tid då det ofta rör sig om stora summor pengar. Därför amorterar man, det vill säga, betalar tillbaka lite i taget. Senaste åren har amortering blivit ett omtalat ämne då både det så kallade nya amorteringskravet samt det skärpta amorteringskravet har införts. I detta inlägg går vi till botten med vad dessa nya amorteringskrav faktiskt säger och hur det påverkar din ekonomi. 

Varför har man amorteringskrav?

Regeringen beslutade år 2016 om att införa amorteringskrav för hushåll som belånar sin bostad med över 50%. Grunden till detta beslutsfattande beskriver finansmarknadsministern Per Bolund som en åtgärd för att minska de samhällsekonomiska riskerna som den ökade skuldsättningen hos svenska hushåll kan medföra. Regeringen bedömde därför amorteringskravet som en nödvändig insats för att minska riskerna för en allvarlig ekonomisk kris i Sverige. För att dämpa riskerna ytterligare beslutade man 2017 om att införa det så kallade skärpta amorteringskravet. 

Nya amorteringskravet

Tidigare var det frivilligt att amortera på sitt bostadslån och vi kunde därmed låna pengar för att köpa en bostad utan att behöva betala tillbaka förrän vi sålde bostaden. 1 maj 2016 trädde det nya amorteringskrav i kraft, vilket innebär att alla bostäder som tecknats efter detta datum och har en belåningsgrad på över 50 % måste amortera antingen 1 eller 2% årligen. En bostad som är belånad 70% eller mer måste därmed amortera 2% årligen medan en bostad som är belånad mellan 50-70% kräver en årlig amortering på 1%. Har du däremot en belåningsgrad som ligger under 50% omfattas du inte av det nya amorteringskravet, och du väljer därför själv om du vill betala av på ditt lån eller inte. För att klargöra detta ger vi er ett enkelt räkneexempel på hur det nya amorteringskravet skulle fungera i praktiken.

Lisa köper en bostadsrätt för 5 000 000 kronor i centrala Stockholm. Hon lånar 85 % av lägenhetens värde, alltså totalt 4 250 000 kronor. Från 85 % belåning till 70 % belåning ska hon alltså amortera 2 % av lånet årligen. Första året motsvarar det 85 000 kronor eller ca 7090 kr varje månad utöver ränta och avgift till bostadsrättsföreningen. 

Skärpta amorteringskravet 

1 mars 2018 förändrades amorteringskravet ytterligare en gång. Det besultades om att införa det så kallade skärpta amorteringskravet vilket ställer högre monetära krav på bolånetagare. Det som vi ovan benämnde som det nya amorteringskravet behåller sitt namn och de nya bestämmelserna samlas under namnet skärpta amorteringskravet. Så vad är då egentligen skillnaden mellan dessa? Det skärpta amorteringskravet omfattar den som lånar mer än 4,5 x sin årliga bruttoinkomst för att köpa en bostad och måste därmed amortera 3% årligen för att beviljas ett sådant högt lån. För att att ännu en gång illustrera hur detta skulle kunna se ut i praktiken tar vi Lisa som exempel igen.

Med samma förutsättningar som i tidigare exempel så tar Lisa ett bostadslån på 4 250 000 kronor. Hon tjänar 40 000 kronor i månaden vilket blir totalt 480 000 kronor per år. Eftersom Lisas bostadslån är större än 4,5 x hennes årliga bruttoinkomst och väljer att köpa en bostad efter 1 mars 2018, så omfattas hon av det skärpta amorteringskravet. Detta betyder att Lisa nu måste amortera totalt 3% eller närmare bestämt 127 500 kronor per år eller 10 625 kr per månad.

Skrivet av

Ida Haglund

Ida Haglund

Dela:

Till alla inlägg